CHUYÊN VIÊN GIAO DỊCH TÀI CHÍNH -NGÂN HÀNG

MÔ T Ả CÔNG VIỆC

 

Nhân viên giao dịch sẽ làm việc trong các tổ chức tài chính – ví dụ các ngân hàng thương mại – để giao dịch các khoản đầu tư thông qua hình thức mua bán và trao đổi trên thị trường tài chính thế giới. Những giao dịch này được thực hiện bởi cá nhân, công ty hay tổ chức đầu tư như quỹ trợ cấp, ngân hàng. Môi trường làm việc đòi h ỏi tốc độ cao. Nhiệm vụ là tạo lợi nhuận cho khách hàng dựa trên những đánh giá và kinh nghiệm của bản thân.

 

CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP

 

Những nhân viên giao dịch tương lai phải trải qua một kì tuyển dụng đầy khắc nghiệt với các bài ki ểm tra năng lực và phẩm chất. Sau đó hầu hết những ứng viên này s ẽ giữ một chức vụ nhỏ và trau dồi thêm kiến thức chuyên ngàng trong vòng hai n ăm. Với kinh nghiệm của mình, ứng có th ể thăng tiến làm quản lý cho một nhóm nhỏ trong một thị trường tài chính nhất định hoặc làm chuyên gia trong m ột lĩnh vực kinh doanh nào đó.

 

Sinh viên ra trường: Do đặc thù c ạnh tranh của công việc nên sinh viên cần phải có bảng điểm cao hoặc bằng tốt nghiệp loại ưu về công nghệ, tài chính hay những chuyên ngành có liên quan đến kinh doanh để làm việc trong môi trường này.

 

Nhân viên giao dịch: Một nhân viên giao dịch cần có bằng cấp chuyên nghiệp trước khi được vào làm chính thức. Khi có đủ kinh nghiêm, nhân viên giao dịch có th ể được thăng tiến lên các vị trí chuyên gia.

 

Nhân viên Sales : Có nhi ệm vụ tạo giao dịch mới cho ngân hàng thông qua vi ệc xác định và trao đổi với khách hàng tiềm năng và giữ liên lạc giữa khách hàng với các nhân viên xử lý các kho ản đầu tư.

 

Nhân viên môi giới kinh doanh: Thay mặt doanh nghiệp/ công ty, mua và bán các h ợp đồng cho các hàng hóa v ật chất như dầu hỏa, xăng, kim loại và thực phẩm.

 

Chuyên viên phân tích định lượng: Phát triển và thực hiện các công th ức toán học và thuật toán phức tạp để xác định giá cổ phiếu hoặc giá các sản phẩm tài chính khác kèm tài sản liên quan. Ngoài ra, chuyên viên phân tích định lượng cũng có nhiệm vụ xác định các cơ hội kinh doanh có khả năng mang lợi nhuận cao.

 

THÔNG TIN CƠ BẢN

 

Lĩnh vực chuyên môn nền tảng: Kinh tế - Tài chính Toán học – Thị trường tài chính Kế toán/kiểm toán – Kinh doanh – Công ngh ệ thông tin

 

Yêu cầu: Bằng Đại học hoặc Cao học liên quan đến ngành kinh doanh, tài chính hay toán học.

 

Công việc: Kiểm tra những biến động trên thị trường toàn quốc. Chủ yếu làm việc với máy


tính.


 

Nơi làm việc: Nhân viên kinh doanh sẽ làm việc tại các văn phòng thường ở các trung tâm đô thị.

 

Thực tế công vi ệc: Công vi ệc mang tính đòi h ỏi cao và rất áp lực. Nhân viên kinh doanh sẽ phải trải qua sự cạnh tranh gắt gao và môi trường làm việc nhiều áp lực.

 

KỸ NĂNG LÀM VIỆC

 

·      Kỹ năng giao tiếp tốt và sự tự tin cao để thương lượng các giao dịch kinh doanh.

 

·      Kỹ năng làm việc với con số để xử lý các dữ liệu tài chính khi biên soạn và phân tích báo cáo.

 

·      Kỹ năng sử dụng vi tính thành tạo để áp dụng tốt các hệ thống tài chính trên máy tính vào thực hiện thành công nh ững giao dịch tài chính.

 

·      Kiến thức chuyên ngành và hi ểu biết sâu rộng về các vấn đề có khả năng tác động đến thị trường tài chính.

 

·      Khả năng tập trung vào từng chi tiết và phản ứng nhanh chóng, dứt khoát với những biến động của thị trường.