CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NHÂN SỰ

1.  Mô tả công việc

 

Các nhà quản lý nhân sự làm việc với nhân viên ở công ty . Họ làm việc cho các tổ chức với vai trò tuy ển dụng nhân viên mới, và đảm bảo nhân viên n ắm được các tiêu chuẩn và thủ tục pháp lí của công ty . Họ cũng thay mặt nhân viên, đàm phán về những lợi ích của nhân viên, và cung c ấp những cơ hội phát triển cũng như cơ hội đào tạo cho họ.

 

2. Thông tin cơ bản

 

-       Lĩnh vực chuyên môn nền tảng: Quản lý dự án- Luật lao động- Truyền thông và tiếp thị- Tâm lí học- Tiếng Anh.

-       Năng lực Yêu cầu bằng cấp: Bạn cần có một tấm bằng về kinh doanh, quản trị, luật học, tâm lí tổ chức hoặc những chuyên ngành tương tự.

-       Thời gian: Làm việc giờ hành chính. Là bộ mặt của một tổ chức, quản lý nhân sự phải có phong thái chuyên nghiệp mọi lúc mọi nơi.

-       Địa điểm làm việc: Bạn có thể sẽ làm việc tại trụ sở chính của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, đôi khi bạn cũng cần di chuyển tới Địa điểm làm việc khác vì nhiều công ty có chi nhánh ở nước ngoài.

 

-       Thực tế công việc: Làm việc với con người rất phức tạp. Bạn cần kiên nhẫn nhưng vẫn giữ sự tinh tế khi giải quyết những vấn đề chuyên nghiệp hay đôi khi là các vấn đề mang tính cá nhân.

 

3. Các công việc liên quan

 

-       Quản lý quan hệ nhân viên: Thúc đẩy mối quan hệ hiệu quả trong công việc giữa quản lý và nhân viên. Bao gồm sự truyền đạt giữa hai bên về các vấn đề như hợp đồng lao động, sự thay đổi trong kế hoạch làm việc, thi hành chính sách và liên hiệp thương mại.

 

-       Chuyên viên đào tạo và phát triển: Cung cấp các khóa đào tạo đến tất cả nhân viên để cải thiện tình hình và kết quả kinh doanh của công ty .

-       Chuyên viên sức khỏe lao động: Cung cấp hỗ trợ về y tế cho nhân viên khi làm việc. Họ đóng vai trò quan tr ọng trong việc nâng cao sức khỏe cho nhân viên và đưa ra lời khuyên về các vấn đề an toàn lao động. Họ điều trị cho các nhân viên gặp vấn đê sức khỏe tại nơi làm việc, và giữ bản y bạ chi tiết của tất cả nhân viên.

 

-       Chuyên viên tuy ển dụng: Tìm kiếm và lựa chọn các ứng viên phù hợp cho công việc. Họ tiến hành kiểm tra xác minh hoàn cảnh của các ứng viên tiềm năng.

 

4. Đặc điểm về lĩnh vực

 

-    Là lĩnh vực đang trong xu hướng phát triển những cũng có tính cạnh tranh.


-       Làm việc trong phòng nhân sự của các công ty và các cơ quan nhân sự bên ngoài.

-       Lĩnh vực này rất nhạy cảm trước những biến động của nền kinh tế.

 

5. Con đường sự nghiệp

 

Một vài trường đại học có những chương trình đào tạo về quản trị nhân sự, nhưng chỉ cần một tấm bằng về một ngành liên quan đến kinh doanh là bạn đã có th ể ứng tuyển cho những công vi ệc ở trình độ người mới bắt đầu. Công việc của một quản lý nhân sự rất đa dạng phụ thuộc vào quy mô c ủa công ty; ở những công ty lớn hơn, bạn sẽ chỉ chuyên về một mảng, như tuyển dụng.

 

-    HR Generalist: (Nhân viên quản lý nhân s ự chung): Làm việc trong công ty với vai trò HR Generalist, tr ước tiên bạn sẽ giữ vai trò chung chung, nh ằm có cái nhìn tổng quát về các hoạt động liên quan. Vai trò này r ất cần sự nỗ lực theo quá

trình.


-    Nhân viên quan hệ lao động: Nếu bạn có kiến thức về luật học, đây là một vị trí rất phù h ợp, công việc bao gồm việc đàm phán các v ấn đề pháp lí và thi hành chính sách của công ty .


-       Quản lý nhân sự: Mặc dù quản lý nhân sự là một chức vụ phổ biến ở hầu hết các công ty , nhưng nếu có kinh nghiệm, bạn có thể được thăng tiến lên các chức vụ cao hơn ở các lĩnh vực chuyên môn khác như vấn đề phúc lợi lương bổng.


-       Quản lý phát triển và đào tạo: Xác định nhu cầu đào tạo, bao gồm việc giới thiệu người mới và tiếp tục đào tạo kĩ thuật cho nhân viên và quản lý.

-       Giám đốc nhân sự: Đóng vai trò lãnh đạo trong việc xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự, từ tuyển dụng đến đào tạo.

-       Tư vấn viên nhân sự: Độc lập tư vấn chuyên môn cho các công ty khách hàng hoặc qua các công ty tư vấn lớn hơn.

-       Quản lý tài năng: Tìm kiếm, tuyển dụng và giữ những nhân viên chủ chốt cho một doanh nghiệp. Họ phối hợp với các quản lý cấp cao để đảm bảo đạt được những yêu cầu của công ty với lực lượng nhân viên hiện tại và trong tương lai.

 

6. Kỹ năng cần có


-       Kĩ năng giao tiếp tốt để tương tác và đàm phán hiệu quả với đồng nghiệp.


-       Có kĩ năng lãnh đạo và tầm nhìn để thực hiện những chính sách khó và lường trước ảnh hưởng của những quyết định đó.

-       Sự tinh tế trước các ý kiến khác nhau và thông c ảm với các vấn đề của nhân viên trong công vi ệc.

-       Kĩ năng giải quyết vấn đề quyết đoán để giúp nhân viên làm vi ệc năng suất và vui vẻ hơn.

Sự sáng suốt và lưu ý chi ti ết đến các hoạt động nhân sự, như thu hút tuyển dụng và quản lý bảng lương.