KẾ TOÁN VIÊN

MÔ TẢ CÔNG VI ỆC

 

Kế toán đóng vai trò then ch ốt trong hầu như mọi hoạt động của doanh nghiệp và tổ chức, đảm bảo hệ thống tài chính được vận hành mượt mà, đảm bảo luật thuế cùng các quy định khác được tuân theo. Kế toán có nhiệm vụ tính toán sổ sách, kê khai, l ập báo cáo tài chính và có th ể làm chuyên gia trong m ột số lĩnh vực cụ thể ví dụ như phát hiện gian lận tài chính. Các kế toán cấp cao có thể sẽ đóng vai trò chi ến lược trong việc cố vấn cho các lãnh đạo doanh nghiệp hoặc tổ chức.

 

CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP

 

Có hai loại hình kế toán chính là kế toán tài chính và kế toán quản trị. Kế toán tài chính tập trung vào các nhu cầu dịch vụ cho khách hàng ngoài doanh nghi ệp còn k ế toán quản trị thì phục vụ cho những người ra quyết định bên trong công ty, tổ chức hay doanh nghiệp. Quá trình phát triển nghề nghiệp của kế toán trải qua con đường từ khi được công nhận đến khi tích lũy kinh nghiệm ở những lĩnh vực khác nhau như thuế hay tài chính đến quản lý c ấp cao, và cuối cùng là h ợp tác trong doanh nghiệp, công ty.

 

Thực tập sinh: Nhân viên k ế toán có thể bắt đầu sự nghiệp từ vị trí thực tập sinh ngay từ khi còn đi học tại trường. Những kinh nghiệm này sẽ là bước đệm cho những công việc toàn thời gian sau này.

 

Sinh viên ra trường: Với bằng Đại học - Cao đẳng ngành kế toán hoặc các ngành liên quan, sinh viên có th ể nộp đơn vào các vị trí thử việc tại các công ty kế toán, các tổ chức nhà nước hay các doanh nghiệp thương mại.

 

Kế toán : Để trở thành một nhân viên kế toán chính thức, các ứng viên phải trải qua một kiểm tra đánh giá và có th ể tham gia nhiều tập huấn khác để có đủ chuyên môn vào m ột lĩnh vực cụ thể.

 

Kế toán tài chính doanh nghiệp: Làm việc tại bộ phận tài chính doanh nghiệp, có nhiệm vụ phân tích kê khai giấy tờ để xác định nguồn tiền có thể sử dụng để phá triển doanh nghiệp thông qua quá trình mua lại và sáp nh ập công ty.

 

Kế toán thuế: Vận dụng kiến thức luật thuế cho doanh nghiệp để tư vấn cho khách hàng về các yêu cầu bắt buộc thực hiện và các v ấn đề doanh nghiệp.

 

Kiểm toán : Kiểm tra các kê khai tài chính của doanh nghiệp và tổ chức để đảm bảo các kê khai đó hợp lệ và tuân th ủ quy chế pháp luật. Kiểm toán viên có th ể sẽ đánh giá tình trạng kinh doanh của khách hàng và tư vấn cho họ về các hoạt hoạt động.


THÔNG TIN CƠ BẢN

 

Lĩnh vực chuyên môn nền tảng: Tài chính Kế toán –Kinh tế - Toán học – Thống kê Công ngh ệ thông tin – Kinh doanh.

 

Yêu cầu bằng cấp: Sau khi hoàn thành b ậc Cử nhân tại trường đại học, sinh viên có th làm cộng tác viên tại các công ty kế toán hoặc làm thư ký và học hỏi kinh nghiệm từ công việc.

 

Công vi ệc: chủ yếu là các công vi ệc văn phòng th ường nhật, tuy nhiên, kế toán có thể phải làm thêm gi ờ để hoàn thành báo cáo ho ặc kiểm tra tài chính.

 

Nơi làm việc: Công vi ệc phần lớn là tại văn phòng. Đôi khi, kế toán cũng phải di chuyển để gặp khách hàng và ki ểm tra tài chính.

 

Thực tế công việc: Mặc dù lương cứng cao, nhưng công việc đòi h ỏi các kế toán phải làm thêm vào bu ổi tối hoặc cuối tuần để hoàn thành các h ạng mục công việc.

 

KỸ NĂNG CẦN CÓ

 

·      Kỹ năng xử lý con số thành thạo và khả năng phân tích các dữ liệu tài chính phức tạp.

 

·      Tính chính xác, cẩn trọng và chú ý đến chi tiết để thực hiện việc tính toán một cách chuẩn xác.

 

·      Kỹ năng giao tiếp tốt để giải thích những thông tin tài chính với khách hàng và qu ản lý cấp cao.

 

·      Khả năng phân tích các vấn đề tài chính và xác định những giải pháp phù hợp.

 

·      Trung thực, liêm chính và thận trọng để giải quyết hợp lý thông tin tài chính.