MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA BÍ THƯ CHI ĐOÀN

 1. Chức năng/Nhiệm vụ

 • Hỗ trợ lớp trưởng trong các công việc tổ chức học tập, rèn luyện và sinh hoạt của lớp

 • Thực hiện công tác chi đoàn lớp theo kế hoạch của Liên chi đoàn Viện QTKD thông qua các hoạt động đoàn thể.

 • Chủ động đề xuất và cùng các chi đoàn tổ chức các hoạt động tạo ra môi trường tích cực cho việc học tập.

 1. Báo cáo

Giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng

 1. Yêu cầu

 • Trung thực, chủ động, sáng tạo

 • Nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm cao

 • Có khả năng tập hợp người khác, có khả năng thuyết phục

 • Có năng lực tổ chức các hoạt động

 • Có kỹ năng giao tiếp tốt

 1. Mô tả công việc

Công việc bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

 • Truyền đạt và giải thích các thông tin, ý kiến, phản ánh của Ban chấp hành LCĐ Viện tới sinh viên trong lớp và ngược lại;

 • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ rèn luyện và sinh hoạt của lớp (chi đoàn) theo kế hoạch của LCĐ Viện;

 • Nhắc nhở sinh viên trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về học tập, rèn luyện, kỷ luật

 • Góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết và nề nếp tự quản của lớp

 • Báo cáo hàng tháng cho chủ nhiệm lớp về tình hình lớp học và những công việc/biện pháp đã thực hiện cho lớp (chi đoàn)

 1. Đánh giá

Sự hoàn thành công việc của Bí thư chi đoàn kiêm lớp phó được đánh giá dựa trên:

 • Báo cáo kết quả hoạt động của bản thân

 • Phiếu đánh giá của giảng viên, sinh viên và những người có liên quan

 • Ý kiến của lớp trưởng

 • Sự tham gia của các thành viên trong lớp vào các hoạt động liên chi đoàn Viện và Đoàn trường

 1. Quyền lợi được hưởng

 • Được tham gia vào các buổi hướng dẫn để có thể thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp và hiệu quả;

 • Được tham gia vào các chương trình tập huấn hoặc các hoạt động  hỗ trợ thực hiện các vị trí công tác.

 • Được ưu tiên trong xét tuyển các học bổng của Viện QTKD;

 • Có cơ hội nhận được giải thưởng dành cho những người công tác tốt nhất trong năm cho mỗi vị trí công việc;

 • Có thể được bồi dưỡng/thù lao tuỳ theo tính chất công việc và theo từng giai đoạn.