Mỏ neo nghề nghiệp

CÔNG CỤ HOẠCH ĐỊNH NGHỀ NGHIỆP

Trong thế giới nhiều biến động này bạn và tôi phải thay đổi công việc thường xuyên hơn, dù chúng ta muốn hay không. Làm thế nào để quyết định chọn hay không chọn một công việc nào đó? Nhiều người biết là đã đưa ra quyết định sai khi nhận ra rằng “đây không phải là việc của mình” hay “mình không còn là mình nữa”.

Chúng ta chọn công việc nhưng căn cứ để lựa chọn trước hết phải là chúng ta, sau đó mới là công việc. Chính xác hơn đó là những năng lực, động cơgiá trị của mỗi người. Khác với thế giới việc làm đa dạng và thường xuyên thay đổi, những yếu tố này ổn định tương đối nên có vai trò như những cái “Mỏ neo” cho mỗi người. Mỏ neo nghề nghiệp là sự kết hợp của năng lực, động cơ và giá trị của mỗi người, là cái mà chúng ta không thể từ bỏ khi chúng ta đưa ra một quyết định nghề nghiệp. Những cái mỏ neo sẽ giúp đảm bảo con thuyền sự nghiệp của bạn không ao giờ bị “trôi giạt”.    

Bảng câu hỏi sau giúp bạn xác định được những cái Mỏ neo của mình.

  Không bao giờ

     Đôi khi

 Thường xuyên

Luôn luôn

1

2

3

4

Theo mức độ đánh giá của bạn, cho điểm theo thang điểm như sau:

 • 1. Tôi muốn thật giỏi về những gì mình làm để người khác phải tìm đến xin tư vấn về chuyên môn

 • 2. Tôi thấy thành công trong công việc chỉ khi tôi có thể phát triển năng lực bản thân lên những đỉnh cao mới

 • 3. Tôi thích trở thành một cán bộ quản lý cấp cao về chuyên môn hơn là một cán bộ quản lý chung

 • 4. Tôi thà chuyển đi nơi khác chứ không nhận luân chuyển làm những việc không phải chuyên môn của mình

 • 5. Tôi cảm thấy viên mãn nhất trong công việc khi tôi có thể sử dụng những kỹ năng và tài năng của mình

 • 6. Tôi cảm thấy viên mãn nhất trong công việc khi tôi kết hợp nỗ lực của những người khác cùng thực hiện một công việc

 • 7. Tôi mong ước được điều hành cả một tổ chức

 • 8. Tôi cảm thấy thành công chỉ khi tôi trở thành một lãnh đạo cấp cao của một tổ chức, doanh nghiệp

 • 9. Tôi muốn trở thành một nhà quản lý chung hơn là một nhà quản lý cao cấp trong lĩnh vực chuyên môn của mình

 • 10. Tôi thà xin nghỉ việc chứ không chấp nhận một công việc đẩy tôi ra xa con đường thăng tiến để trở thành một nhà quản lý điều hành

 • 11. Tôi ước có một công việc mà tôi được tự do làm theo cách của tôi, theo kế hoạch tôi tự xây dựng

 • 12. Tôi cảm thấy viên mãn nhất khi tôi được hoàn toàn tự do trong việc quyết định làm gì, khi nào làm và làm như thế nào

 • 13. Tôi sẽ cảm thấy thành công trong công việc chỉ khi tôi đạt được quyền tự do và tự quyết trong công việc của mình

 • 14. Với tôi làm việc theo cách của mình mà không phải chịu chỉ đạo, theo quy định là rất quan trọng

 • 15. Tôi thà xin nghỉ việc chứ không nhận một công việc làm giảm đi sự tự do và khả năng tự chủ của tôi

 • 16. Với tôi sự đảm bảo và ổn định quan trọng hơn tự do và sự tự chủ

 • 17. Tôi có thể ra đi nếu công ty giao cho tôi những công việc ảnh hưởng đến sự đảm bảo việc làm sau này của tôi

 • 18. Tôi thường tìm các công việc giúp tôi có được sự ổn định và đảm bảo

 • 19. Tôi mong muốn có công việc làm tôi cảm thấy ổn định và an tâm

 • 20. Tôi thấy viên mãn nhất trong cuộc đời công tác khi tôi có được sự đảm bảo về việc làm và tài chính

 • 21. Tôi luôn tìm ý tưởng để có thể thành lập một doanh nghiệp riêng

 • 22. Với tôi thì tự tạo dựng một doanh nghiệp của riêng mình quan trọng hơn là một vị trí quản lý cho một công ty của người khác

 • 23. Tôi cảm thấy thành công nhất trong công việc khi tôi có thể làm được một điều gì đó bằng những kỹ năng và nỗ lực của mình

 • 24. Tôi chỉ thấy thực sự thành công nếu xây dựng được một doanh nghiệp riêng bằng ý tưởng và kỹ năng của mình

 • 25. Tôi mơ ước khởi nghiệp và xây dựng doanh nghiệp của riêng mình

 • 26. Tôi thấy thành công trong công việc chỉ khi mình thực sự có những đóng góp vào sự tiến bộ xã hội

 • 27. Tôi cảm thấy viên mãn nhất khi sử dụng tài năng của mình phục vụ cộng đồng

 • 28. Cơ sở cho các quyết định lựa chọn nghề nghiệp của tôi là sử dụng khả năng của mình làm thế giới này tốt đẹp hơn

 • 29. Tôi mong muốn công việc có những đóng góp thực sự cho nhân loại và xã hội

 • 30. Tôi thà nghỉ việc ở một công ty chứ không nhận một công việc làm ảnh hưởng đến cơ hội phục vụ người khác

 • 31. Tôi muốn một công việc luôn có những thách thức sau lớn hơn thách thức trước.

 • 32. Tôi thấy thành công trong công việc nếu liên tục vượt qua các thách thức ngày càng lớn

 • 33. Tôi thấy thành công nhất trong công việc khi giải quyết được những vấn đề dường như là bất khả thi hoặc vượt qua được những nghịch cảnh.

 • 34. Tôi thích các công việc có tính thách thức đòi hỏi khả năng cạnh tranh cao, giải quyết vấn đề khó

 • 35. Với tôi tìm cách giải quyết các vấn đề hóc búa quan trọng hơn là đạt được một vị trí quản lý cao

 • 36. Tôi thà xin nghỉ nếu công ty bố trí tôi làm một công việc mà nó hạn chế tôi theo đuổi những quan tâm cá nhân và gia đình

 • 37. Môi ước mơ có được một công việc cho phép tôi hài hòa các nhu cầu cá nhân, gia đình và công việc

 • 38. Tôi thấy thành công khi cân bằng được những yêu cầu cá nhân, gia đình và nghề nghiệp

 • 39. Với tôi cân bằng đời sống cá nhân với công việc quan trọng hơn là một vị trí quản lý cao trong một công ty

 • 40. Tôi luôn tìm các công việc ít ảnh hưởng nhất đến những quan tâm cá nhân và gia đình