Giới thiệu về Mạng lưới Phát triển Năng lực mềm cho sinh viên Fansipan.net.vn 

Nhà tuyển dụng yêu cầu gì ở một sinh viên khi ra trường?

Họ cần những người LÀM ĐƯỢC VIỆC.

Để làm được việc cần Kiến thức chuyên môn và Năng lực mềm.

Năng lực mềm giúp ta áp dụng được những Kiến thức chuyên môn đã học được vào thực tiễn công việc và quyết định ít nhất 50% thành công trong công việc!

Để có kiến thức chuyên môn, sinh viên được đào tạo theo một Chương trình đào tạo chính khóa do các chuyên gia biên soạn công phu và được Bộ giáo dục phê chuẩn. Chương trình đào tạo bao gồm nhiều môn học được lựa chọn và sắp xếp theo một trình tự khoa học. Mỗi môn học có những nội dung và phương pháp nghiên cứu cụ thể. Để hoàn thành mỗi môn học sinh viên phải lên giảng đường hàng ngày, có thầy cô giảng dạy theo các giáo trình, được hỗ trợ bởi các cố vấn học tập và một đội ngũ các cán bộ quản lý giáo dục, kiểm định chất lượng vv…

Việc phát triển năng lực mềm của sinh viên được lồng ghép vào các môn học và thông qua các hoạt động ngoại khóa chứ không được thực hiện theo một chương trình rõ ràng, với những nội dungphương pháp cụ thể như Chương trình chính khóa. Đó là lý do Fansipan ra đời.

Fansipan hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên phát triển năng lực mềm. Hướng dẫn được thực hiện theo Phương pháp phát triển năng lực mềm Fansipan. Hỗ trợ được thực hiện thông qua Diễn đàn Fansipan để các thành viên có thể chia sẻ, học hỏi lẫn nhau và Tư vấn của chuyên gia.

Người sáng lập Fansipan

Giới thiệu các thành viên của Fansipan