Những câu hỏi thường gặp

Năng lực là gì?

Năng lực là sự kết hợp của kiến thức, kỹ năng và thái độ và để thực hiện những mục tiêu nhất định. Năng lực bao gồm năng lực chuyên môn (năng lực cứng) và năng lực mềm.

Năng lực mềm là gì?

Là những năng lực cá nhân giúp đảm bảo sử dụng và phát huy được năng lực chuyên môn trong thực tiễn công việc. Tập hợp năng lực mềm Fansipan có 11 năng lực: Trách nhiệm, Tác phong, Giao tiếp nói, Kết nối, Làm việc tập thể, Viết văn bản, Thu thập và xử lý thông tin, Tổ chức thực hiện, Việc làm và Học tập liên tục. Năng lực mềm có được nhờ rèn luyện.

Tại sao sinh viên cần phát triển Năng lực mềm?

Năng lực mềm quyết định ít nhất 50% thành công trong công việc. Tuy vậy, các trường đại học không có một chương trình cụ thể phát triển năng lực mềm cho sinh viên với các phương pháp và nội dung rõ ràng. Chương trình học chính khóa chủ yếu nhằm phát triển năng lực chuyên môn.

Lợi ích của việc tham gia Mạng lưới Phát triển Năng lực mềm của Sinh viên Fansipan là gì?

Bạn được cung cấp phương pháp luận và hỗ trợ để thực hiện các hoạt động nhằm phát triển các năng lực mềm một cách hiệu quả. Mô hình Fansipan được xây dựng dựa trên những lý thuyết hiện đại về phát triển năng lực, học hỏi xã hôi, và công nghệ Web tương tác. Gia nhập Fansipan cũng có nghĩa bạn tham gia một cộng đồng những sinh viên có chí hướng, cam kết và nỗ lực rèn luyện để trưởng thành với mục tiêu ra trường có công việc tốt.

Tập hợp năng lực mềm Fansipan được xây dựng như thế nào?

Tập hợp năng lực Fansipan có 11 năng lực được phát triển dựa trên việc tham khảo các tập hợp năng lực cho sinh viên đại học của một số như Mỹ, In-đô-nê-xia, Thái Lan và các cuộc thảo luận nhóm với các nhà tuyển dụng trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau để xác định những năng lực mềm mà một nhân viên mới có trình độ đại học cần có.

Tại sao Tập hợp năng lực Fansipna có 11 năng lực mà không phải là nhiều hơn hay ít hơn?

Thực hiện một hoạt động có thể giúp phát triển nhiều năng lực khác nhau và một năng lực có thể phát triển bằng nhiều hoạt động khác nhau. Số lượng các năng lực (11) là vừa phải, đủ đảm bảo bao quát đầy đủ các năng lực cần thiết nhưng không quá nhiều làm tập hợp năng lực trở nên cồng kềnh, phức tạp

Làm thế nào để sinh viên pháp triển năng lực mềm?

Xây dựng và nỗ lực thực hiện các chương trình rèn luyện trong từng học kỳ với 12 hoạt động: Đọc sách, Khóa ngắn hạn, Nhóm rèn luyện, Hình mẫu, Cố vấn, Làm cán bộ lớp, Hoạt động ngoại khóa, Hoạt động xã hội, Thực tập, Học việc, Làm thêm và Kinh doanh.

Căn cứ để xây dựng Chương trình rèn luyện là gì?

Chương trình rèn luyện cho mỗi học kỳ cần dựa trên Tập hợp năng lực Fansipan và Danh mục hoạt động phát triển năng lực có cân nhắc đến khối lượng của Chương trình học chính khóa. Nghiên cứu kỹ từng năng lực, từng hoạt động để nắm được nội dung và cách thức thực hiện

Thế nào là một Chương trình rèn luyện tốt?

Chương trình rèn luyện tốt cho mỗi học kỳ bao gồm một số lượng vừa phải các hoạt động và bao gồm các hoạt động mà bạn yêu thích và có thế mạnh

Mức độ tin cậy của các bài Kiểm tra năng lực như thế nào?

Các công cụ tự đánh giá năng lực (Bảng kiểm và Trắc nghiệm đánh giá) chỉ có mức độ chính xác tương đối vì phần nào mang tính chủ quan. Để đánh giá chính xác năng lực cần có các phương pháp có tính khách quan hơn (như xem xét kết quả công việc và chuyên gia phỏng vấn).

Phát triển Năng lực năng mềm khó hay dễ hơn việc học tập để có Năng lực chuyên môn?

Khó hơn vì không có chương trình rõ ràng như học tập chính khóa để duy trì nỗ lực trong thời gian dài.

Để phát triển được Năng lực mềm, điều gì là quan trọng nhất?

Ngoài việc nhận thức được tầm quan trọng của năng lực mềm và có phương pháp rèn luyện hiệu quả, yếu tố quyết định là duy trì được nỗ lực rèn luyện lâu dài.

Rào cản chính đối với việc phát triển năng lực mềm là gì?

Giống như các việc quan trọng nhưng không cấp bách khác, không duy trì được nỗ lực rèn luyện do bị sao nhãng, chi phối bởi các hoạt động khác là lý do chính làm các chương trình phát triển năng lực mềm không thành công.