Tập hợp năng lực Fansipan

Tập hợp năng lực Fansipan gồm có 11 năng lực – là những năng lực sinh viên cần có để đảm bảo thành công khi đi làm và cũng là những năng lực các nhà tuyển dụng tìm kiếm.

Được phát triển dựa trên việc:

  • Tham khảo các tập hợp năng lực cho sinh viên đại học của một số như Mỹ, In-đô-nê-xia, Thái Lan,

  • Khảo sát nhu cầu thị trường nhân lực Việt Nam

Tập hợp năng lực gồm có 6 nhóm được sắp xếp theo theo 4 lớp từ thấp đến cao thành một hình trụ:

Trách nhiệm: Là nền tảng để phát triển năng lực

Tác phong: Là dấu hiệu bên ngoài của năng lực

Giao tiếp ngôn từ, Xây dựng, Viết văn bản, Làm việc tập thể, Thu thập và xử lý thông tin, Tổ chức thực hiện: Sáu năng lực chính

Giải quyết vấn đề: Năng lực tổng hợp chính quyết định thành tích công việc

Việc làm-Nghề nghiệp và Học tập liên tục: Hai năng lực xuyên suốt đảm bảo thành công trong công việc và sự nghiệp

Sơ đồ năng lực

Việc làm và nghề nghiệp Giải quyết vấn đề Học hỏi
Tác phong
Chí hướng